Østjyske gilders netværk

Leder i Østjyske gilders netværk vælges af de lokale gilder på et gildemestermøde, som holdes hvert år.
De enkelte medlemmer af ledelsen vælges for en et års periode.

Ledelsen i Østjyske gilders netværk består af følgende:

Netværksleder 2024
Kjeld Krabsen
Nis Petersens vej 18
8660 Skanderborg
2970 8188
mail: DGM@sctgeorg.dk