Hvad er Sct. Georgs gilderne
Sct. Georgs Gildernes idégrundlag og formål

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere, spejder- eller gildeinteresserede, der har sat sig som mål at virkeliggøre ordene:
Én gang spejder - altid spejder, ved

bag.gif (820 bytes) at virke som samlingssteder, hvor forbindelsen med spejderbevægelse, gamle og nye kammerater kan vedligeholdes.
 
bag.gif (820 bytes) at understøtte den enkeltes stræben efter at leve som en ansvarsbevidst, hjælpsom og nyttig borger.
 
bag.gif (820 bytes) at udbrede spejderidealerne og virke for deres praktiske anvendelse i samfundslivet.
Hvornår startede Sct. Georgs Gilderne?

Sct. Georgs Gilderne er den eneste internationale bevægelse, der er opstået i og udgået fra Danmark. Den blev stiftet i København den 24. april 1933.

Sct. Georgs Gildernes organisation

Hvem kan blive Gildebror ?