Hvem kan blive gildebror
I Sct. Georgs Gilderne kan både kvinder og mænd optages som gildebrødre når de:
bag.gif (820 bytes) har nået den til enhver tid gældende myndighedsalder.
 
bag.gif (820 bytes) er nuværende eller tidligere medlemmer af et spejderkorps, eller viser interesse for spejder- og gildebevægelsen.
 
bag.gif (820 bytes) går ind for gildebevægelsens idégrundlag og formål.

For at kunne blive optaget, skal ethvert medlem - af to eller flere af gildets udpegede gildebrødre - være grundtigt oplyst om gildebevægelsens idé og formål, love og løfter.

Gildebrødrenes forståelse af bevægelsens formål og deres aktive deltagelse i arbejdet, søges udviklet gennem svende-, væbner- og riddertid.

Optagelse

Nye gildebrødre optages som svende i en gildehal. Svende indtræder straks i en gruppe. De kan efter højest 2 års svendetid optages som væbnere. Gildebrødre som har været væbnere i mindst 5 år, eller som har været gildeledelsesmedlemmer i mindst 1 år, kan optages som riddere.

Personlig udvikling

I gildebevægelsen samles vi om små og store opgaver, som vi pålægger og selv - altså personlig udvikling og en naturlig fortsættelse af en spændende spejdertid med dens forskellige oplevelser.

Noget at det vigtigste er, at vi har det godt sammen - og kan slappe af i hinandens selskab.

Vi håber, at du har lyst til at opleve det gode kammeratskab blandt ligesindede, hvor du holder dig aktiv og i vigør som medmenneske.

Vi ses i Sct. Georgs Gilderne i Danmark!

Hvad er Sct. Georgs Gilderne

Arrangementer og møder