Mere om Gildehallen
Vandrehal

Vandrehallen er det tidsrum af ca. en halv times varighed, forud for den egentlige gildehal, hvor man har tid til at hilse på hinanden og således undgår man at komme ind i gildehallen "med tungen ud af halsen".

Gildehal

Der er flere former for gildehaller, nemlig gildehal med eller uden optagelse af svende eller væbnere. I sommertiden, når vi flytter gildehallen udendøres, kalder vi det en friluftsgildehal. Gildet holder normalt 4 - 5 gildehaller om året.

Gildehallen er til for gildets medlemmer, og skal først og fremmest være rettet mod gildebrødrene. Dette forhindrer dog ikke, at gæster kan deltage i gildehallen.

Ligesom spejderne har deres ritualer, har vi også vore. Ritualer for hvordan man kan holde en gildehal er beskrevet for at støtte gildemesteren og hans embedsmænd, men den enkelte gildemester kan suverænt bestemme, hvordan han/hun ønsker at afvikle gildehallen. Dog skal gildehallen være et vigtigt middel til at inspirere deltagerne, til at efterleve vore formål og vort idégrundlag.

Eftergildehal

Eftergildehallen er som regel arrangeret af en af grupperne, og er det samvær der finder sted efter en gildehal. Oftest er det kammeratlig hygge med spisning, sang og underholdning, ligesom der er meddelelser til gildebrødrene om kommende aktiviteter.

Tilbage til Arrangementer og møder