Østjysk Distrikt
Distriktsledelsen

Ledelsen i Østjysk Distrikt vælges af de lokale gilder på et distriktsgildeting, som holdes hvert forår.
De enkelte medlemmer af ledelsen vælges for en to års periode, men forskudt så hele ledelsen ikke er på valg det samme år.

Ledelsen i Østjysk Distrikt består af følgende:

Distriktsgildemester (DGM)
Sten Bo Andersen
Norgesvej 73
8370 Hadsten
2173 4437
mail: DGM@sctgeorg.dk
Distriktsgildekansler (DGK)
John Biensø
Bojsenvej 5
8660 Skanderborg
2486 1360
mail: DGK@sctgeorg.dk
Distriktsgildeskatmester (DGS)
Peter Theil
Bygholm Parkvej 49
8700 Horsens
2172 4042
mail: DGS@sctgeorg.dk
Distriktes Internatiolale Sekretær (DIS)
Karen-Bodil Ravn
Bie Rasmussensvænge 14
8660 Skanderborg
2536 3491
mail: DIS@sctgeorg.dk
Distriktets Udviklings Sekretær (DUS)
Hanne Nielsen
Jupitervej 35
8370 Hadsten
4073 3690
mail: DUS@sctgeorg.dk