Sagnet om Sct. Georg
Det sagn som er mest brugt af spejdere og Sct. Georgs Gilder er:
Georgius blev født i Kappadokien i Lilleasien på Kejser Diokletians tid.
Da han fyldte 17 år, blev han soldat i kavalleriet, og der gik snart ry om hans dygtighed i våbenbrug og mandig idræt, og han blev berømt for sin tapperhed, uforærdethed og gode dyder.

På sin færden kom han langt omkring. Således kom han en dag til en lille by Salem i Lykien, helt ude ved Middelhavets kyst.
Ved Salem huserede et skrækkeligt uhyre, en grådig drage. Mange mænd havde prøvet at fælde den, men uden held, og man havde derfor sluttet en overenskomst med dragen, således at den skulle vogte landet mod til gengæld hver dag at få to får.
Imidlertid slap fårene op, og dragen forlangte nu et menneske i stedet. Også dette måtte man gå med til, og hver dag måtte - efter lodtrækning - en af beboerne gå til dragen.

Den dag Georgius kom til Salem, havde loddet truffet kongens datter. Der var stor fortvivlelse i landet, og kongen kundgjorde da, at den, der ville kæmpe med dragen og dræbe den, skulle få prinsessen og det halve kongerige.
Men ingen havde lyst.

Prinsessen sad allerede ved søen nær en sump uden for byen, som var dragens tilholdssted, da ridder Georgius kom ridende forbi. Han fik øje på den unge kvinde og spurgte, hvorfor hun så så bedrøvet ud. Hun fortalte hvillken skæbne, der ventede hende, og han besluttede at kæmpe mod dragen.

Efter en voldsom kamp, hvorunder dragen udsendte ild og pestånde gennem næsebor og mund, og som næsten havde kostet Georgius livet, fældede han dragen; men da kongen tilbed ham den udlovede belønning, afslog han. Gud alene havde æren, sagde han, og uden Guds hjælp havde han ikke magtet at dræbe dyret. Derfor endte det med, at han red væk uden prinsessen, og uden det halve kongerige.

Derudover er der andre steder nævnt følgende:

Senere under Kejser Diokletians led Georgius martyrdøden på datoen den 23. april. år 303 efter Kristi fødsel.
Georgius er senere under navnet Sct. Georg eller Sct. Jørgen blevet dyrket som helgen, særlig som rytternes helgen. Middelalderens ridderskab valgte også ham som deres værnehelgen, og det er derfor naturligt, at også spejdere og gildebrødre har valgt ham som forbillede og hvert år højtideligholder den 23. april ved at samles og forny deres spejder- og gildeløfte.