Her er nyt om og fra distriktets møder og arrangementer
Gildemester
Kansler
Skatmester
UddannelseDistriktets Udviklings- og Kursusarbejde International Distriktets Internationale arbejde  

Klik her for at se adresser mv. på ledelsen i Østjysk Distrikt.