Distriktets skatmester har ordet
DGS
Østjysk Distrikts indtægter og udgifter er på ca. 8.500,- kr om året og fordeler sig omtrent som vist i blokkene:
Indtægter Udgifter
KontingentAdministration (porto, papir, o.l.)
(23,5%)
Møder på distriktsplan
(17,5%)
Distriktsledelsens deltagelse i GM-stævne, landsgildeting, LISstævne og kurser
(29,5%)
Ridder/væbnerforberedelse
(23,5%)
Diverse: gaver, velgørende formål o.l.
(6%)
Der er naturligvis variationer fra år til år afhængig af aktivitetsniveauet.
Et eventuelt overskud ved distriktets arrangementer vil blive anvendt efter distriktgildeledelsens beslutning.