Distriktets Udviklings- og Kursusarbejde
DUS

DUS: Distriktets Udviklings Sekretær

DUSen står for Østjysk Distriktets udviklings- og kursusgruppe, afvikler væbnerforberedelse på tværs af  distriktets 8 gilder og er fast deltager i alle distriktsledelsesmøder.

DUSen står for afviklingen af distriktets eftergildehal i forbindelse med friluftsgildehallen der afholdes i juni måned hvert år.

DUSen ser det som sin opgave at medvirke til at holde gildebevægelsen i bevægelse ved:

Lige p.t. er Østjysk Distrikt ved at oprette et netværk af  hjælpere fra de enkelte gilder (ønsket er 1 repræsentant fra hvert af de 8 gilder i distriktet) så samarbejdet mellem gilderne og DUSen kan blive styrket i højere grad.