Sct. Georgs Gildernes organisation
Lovene for Sct. Georgs Gilderne i Danmark fastslår, at organisationen - kaldet landsgildet - omfatter alle danske Sct. Georgs Gilder. Lovene fastlægger også retningslinierne for det organisatoriske arbejde på landsplan, mens distriktsgilder og gilder normalt har deres egne vedtægter, der dog ikke må stride mod landsgildets.

Øverste myndighed for de knap 4000 danske gildebrødre, er landsgildetinget, som afholdes hvert andet (ulige) år, i forskellige større byer i Danmark.

Landsgildeledelsen består af 6 personer: Landsgildemester, landsgildekansler, landsgildeskatmester og 3 ledelsesmedlemmer, nemlig: International sekretær, PR-sekretær og Uddannelsessekretær. De 6 forestår den daglige - og administrative ledelse af landsgildets anliggender, og bistås af landsgildekontoret i København.

I Danmark er der ca. 170 enkeltgilder og de er opdelt i 21 distrikter, der hvert har en distriktsgildeledelse, en uddannelsessekretær og en international sekretær.
Klik her for at se ledelsen i Østjysk Distrikt.

På vores landkort kan du finde de gilder der er i Østjysk Distrikt.

Arrangementer og møder

Hvad er Sct. Georgs Gilderne