Hvad er Sct. Georgs gilderne

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere, spejder- eller gildeinteresserede, der har sat sig som mål at virkeliggøre ordene:
Én gang spejder - altid spejder,

Det vil vi gerne fortælle om på de følgende sider:

Hvad er Sct. Georgs Gilderne 
Hvem kan blive Gildebror 
Møder og aktiviteter
Mere om Gildehallen
Sct. Georgs Gildernes organisation
Ledelsen i Østjyske netværk (adresser mv.)
Sagnet om Sct. Georg

Du kan vælge siderne enkeltvis fra listen ovenover eller du kan starte her.

Møder og aktiviteter

Hvem kan blive Gildebror ?